خدمات وکالت با بهترین وکیل در کرج
وکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرج
09120475112
diakuco@gmail.com
کرج | بین میدان شاه عباسی و توحید - کوچه شهدای دانشجو - مجتمع اداری امیر - طبقه 2 - واحد 4

جرم تهدید

شاخص جرم تهدید

جرم تهدید چیست؟

جرم تهدید و ارتکاب به آن زمانی محقق می شود که فردی دیگری را نسبت به انجام یک عمل نامشروع در آینده بترساند. مجازات تهدید، اگر با زور و اجبار باشد شامل 1 تا 74 ضربه شلاق و حبس از سه ماه تا دو سال میشود. در غیر این صورت یکی از دو مجازات تعزیری خواهد بود.

تهدید در عرف مفهوم ترساندن را تداعی می کند.قانون مجازات  اسلامی نیز همین مفهوم را در نظر گرفته است و آن را عملی قلمداد میکند که موجب ترس در افراد شده به طوری که در اثر این ترس آنها را وادار به رفتار یا عملی می کنند که بر خلاف میل باطنی آنهاست.

تهدید یکی از جرائمی است که به علت بیم بالفعل شدن آن مجازات سخت و بازدارنده ای برای آن در نظر گرفته شده است. تهدید مانند هر جرم دیگری شرایطی دارد که در صورت تحقق آنها فرد مرتکب را می توان تحت پیگرد قانونی قرار داد. از راه های اثبات تهدید می توان به اقرار، شهادت و یا علم قاضی اشاره کرد.

شرایط تهدید

تهدید در لغت به معنی ترساندن و هشدار است، اما از لحاظ حقوقی یعنی وادار کردن فردی به ارتکاب جرم یا گرفتن مال و یا ترساندن فرد از آسیب جانی، مالی، حیثیتی و … است.

برای این که عمل ترساندن تهدید محسوب شود لازم است که تهدید کننده فرد را نسبت به انجام عملی غیرقانونی و نا مشروع در آینده تهدید کرده باشد. یعنی اگر این هشدار برای انجام یک عمل قانونی نظیر شکایت کردن باشد تهدید محسوب نمی شود.

بنابراین از دیدگاه حقوق :

1.تهدید باید در مورد موضوعی مشخص باشد. اگر موضوع تهدید مشخصاً در تهدید قابل تشخیص نباشد قابل طرح شکایت نیست.

2.واقعی یا غیر واقعی نبودن تهدید تأثیری در ذات عمل مجرمانه ندارد.

3.مؤثر بودن تهدید اهمیت دارد. به این معنی که تهدید باید خوف از ضرر را در فرد ایجاد کند. برای مثال اگر فرد معلول نخاعی شخص سالمی را تهدید به ضرب و جرح کند، این تهدید بلاوجه و غیر قابل شکایت است.

از دیگر شرایطی که در تحقق جرم تهدید و میزان مجازات آن مؤثر است عبارتند از سن، جنسیت، موقعیت و مقام اجتماعی، قدرت جسمی و …

ارکان جرم تهدید

اگر عملی سه رکن مشخص را داشته باشد از نظر قانونی جرم تهدید محسوب می شود، این ارکان به شرح زیر است :

مطابق قانون رکن قانونی جرم تهدید این است که هر عملی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. دقیقاً بر همین اساس است که مطابق ماده 668، 669 قانون مجازات اسلامی تهدید جرم شناخته می شود.

رکن مادی جرم تهدید مطابق مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی بر این اساس است که هر عملی که جان، مال و آبروی شخص یا اقوام و خویشان وی را تحت تأثیر قرار دهد، استوار است. برای مثال کرامندی را تهدید می کنند که اگر خبر از تخلف رئیس خود دهد خانواده وی را به قتل می رسانند. در این مثال رکن مادی جرم تهدید برقرار شده است.

رکن دیگری که برای این جرم تعریف شده است رکن معنوی است. رکن معنوی جرم تهدید یعنی نقش اراده، انگیزه و قصد تهدید کننده در تحقق جرم است. به این معنی که اگر تهدید کننده با سوء نیّت و اراده و اختیار اقدام به تهدید کرده باشد رکن معنوی جرم تهدید محقق می شود. برای نمونه تهدیدی که در حالت جنون و مستی عنوان می شود به دلیل اینکه شخص در حالتی نبوده است که انگیزه و قصدی داشته باشد به عنوان جرم شناخته نمی شود.

انواع تهدید

تهدید به انجام یک فعل و رفتار : به این معنی که فردی به زور و با اجبار فرد یا افرادی مجبور و وادار به اعمال مجرمانه ای نظیر قتل، سرقت، جعل اسناد و … شود.

تهدید نفسانی : ترساندن شخص از ایراد آسیب جانی و بدنی به وی و یا به اطرافیان و اعضای خانواده او. مانند تهدید به قتل یا تهدید به ضرب و جرحح و …

تهدید حیثیتی : ترساندن فرد از آبروی او با اقداماتی نظیر افشای رازهای او یا انتشار تصاویر خصوصی. این جرم عموماً با اخاذی همراه است.

همینطور تهدید می تواند در دو دسته تهدید به قتل یا ضرر دیگری جای گیرد و یا تهدید به اخذ دست خط یا سند باشد.

تهدید به قتل یا ضرر به موجب ماده 669 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399 مشمول مجازات تقلیل یافته جزای نقدی به جای حبس می شود.

بنابر ماده 668 قانون تعزیرات اگر شخصی دیگری را با تهدید مجبور به دادن سند و نوشتن سند کند مشمول پرداخت جزای نقدی می شود.

جرم تهدید
جرم تهدید

شرایط تحقق جرم تهدید

تحقق جرم تهدید بستگی به ویژگی های روحی و فیزیکی و همینطور شرایط سنی و اخلاقی تهدید شونده و همینطور به نوع و ماهیّت تهدید دارد. در ادامه با ذکر مثال به شرح هر حالت می پردازیم:

شرایط فیزیکی تهدید شونده : فرض کنید فرد سالمی از یک فرد معلول نخاعی به اتهام تهدید به ضرب و جرح شکایت می کند. در این پرونده دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند چرا که امکان تحقق تهدید به دلیل شرایط فیزیکی تهدید شونده و برتری سلامت وی نسبت به فرد تهدید کننده وجود ندارد.

شرایط سنی تهدید شونده : به طور مثال فرد میانسالی علیه یک کودک شکوائیه ای مبنی بر تهدید به آسیب فیزیکی و جانی تنظیم می کند. در این شرایط نیز دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند زیرا که  به لحاظ سنی فرد تهدید کننده امکان وارد کردن آسیب بدنی به فرد میانسالی را ندارد. بنابراین این تهدید عملاً محقق نمی شود.

شرایط اخلاقی تهدید شونده : برای این مورد در نظر بگیرید که فردی که به طور علنی شراب خواری می کند از شخصی شکایتی برای تهدید به افشای عکس های شراب خواری و ضرر آبرویی و شرفی به دادسرا ارائه می دهد. در این مورد هم قرار منع تعقیب صادر می شود چرا که خود این شخص به شراب خواری شهره است و تهدید از درجه اعتبار ساقط است. اما اگر شخص آبرومندی این شکایت را ارائه دهد چون تهدید قابل تحقق است دادسرا قرار مجرمیت صادر خواهد کرد.

نوع تهدید : فعلی که در تهدید به انجام یا ترک آن دستور داده می شود باید ذاتاً با قانون و میل باطنی تهدید شونده مغایرت داشته باشد. فرض کنید موجری با حکم قانونی قصد تخلیه ملک خود از مستأجر را دارد، اگر صاحب ملک مستأجر را تهدید به تخلیه اسباب وی کند چون عمل او مخالف قانون نیست جرم تهدید نیز در نظر گرفته نمی شود.

همچنین تهدید باید عمدی باشد، تهدید اگر عمدی نباشد جرم تهدید محسوب نمیشود. به همین دلیل است که تهدید در حالت مستی و جنون چون اختیار و عقل از شخص زایل شده است در بحث تهدید موضوعیّت ندارد.

نکته دیگر این که تهدید باید جان، مال یا آبروی فرد تهدید شونده یا خویشان وی را هدف قرار دهد. برای مثال فردی دیگری را از طریق تهدید به از بین بردن ملک همسایه وادار به پرداخت مبلغی کند.

آیا تهدید از طریق تلفن، پیامک و فضای مجازی جرم است؟ مجازات تهدید تلفنی چیست؟

مطابق ماده 669 قانون مجازات اسلامی تهدید شخص به جان، مال، آبروی خود و بستگانش به هر طریقی جرم شناخته شده و مستوجب مجازاتی از 1 تا 74 ضربه شلاق یا حبس از دو ماه تا دو سال است. این ماده مقرر می دارد تهدید به هر نحوی که صورت بگیرد جرم است ، بنابراین اینکه تهدید به صورت پیامک، تلفنی یا پست الکترونیک باشد تفاوتی نمی کند.

اگر تهدید کننده در تماس های تلفنی یا پیامک های نوشتاری خود علاوه بر تهدید به فحاشی نیز دست زده باشد، تهدید شونده نه تنها به عنوان تهدید بلکه تحت عنوان اعاده حیثیت نیز از فرد شکایت کند. در این شرایط دادسرا نامه ای را به کلانتری ارسال و کلانتری از طریق مخابرات شماره تلفن فرد تهدید کننده را مشخص و اقدامات بعدی را در جهت پیشبرد شکایت اتخاذ می کند.

در موارد مزاحمت پیامکی دو نگرش وجود دارد. نگرش اول معتقد است که چون قانون در مورد مزاحمت، تهدید یا فحاشی از طریق پیامک اعلام نظر خاصی نکرده است، این شکایات قابلیت پیگیری ندارند. نگرش دوم اعتقاد دارد که چون قانون در این موارد سخنی به میان نیاورده است قاضی موظف است به فتواها مراجعه کند و با نظر به مستندات موجود در پرونده، شکایت را بررسی و در مورد مجرم بودن فرد تصمیم اتخاذ کند.

تهدید تلفنی
جرم تهدید تلفنی

جرم تهدید در فضای مجازی

اگر فردی در فضای مجازی هدف تهدید و فحاشی قرار گیرد این امکان را دارد که از طریق دادسرای جرائم رایانه ای با همراه داشتن مدارک پرینت شده حاوی مزاحمت،  شکایت خود را مطرح کند. بسیاری از افراد از این حقوق خود آگاه نبوده و ممکن است قربانی اخاذی ها و دیگر کلاه برداران فضای مجازی شوند.

همینطور ماده 15 قانون جرائم رایانه ای درباره تهدید در این حوزه مقرر کرده است اگر کسی فرد دیگری را تهدید به استعمال مواد مخدر، خودکشی و … کند، مجازات حبسی از نود و یک روز تا یک سال و همچنین پرداخت جزای نقدی برابر پنج تا بیست میلیون تومان در انتظار وی خواهد بود. همینطور به موجب ماده 31 قانون تعزیرات انتشار مطالبی مربوط به تهدیدات و یا هتک حرمت نیز جرم محسوب شده و با مجرمین مطابق قانون برخورد می شود.

مجازات جرم تهدید

قانون مجازات اسلامی مجازات های متعددی برای انواع تهدید در نظر گرفته شده است. مطابق ماده 668 قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی فرد یا افرادی را با اعمال زور و تهدید وادار به تنظیم سند و نوشته و یا درج مهر و امضای برگه و یا رسیدی نماید و یا سندی را که متعلق به او یا سپرده او باشد را غصب کند، مجازاتی برابر با حبس از 3 ماه تا 2 سال و همچنین تا 74 ضربه شلاق برای وی مقرر شده است. لازم به ذکر است که این قانون احراز تهدید را منوط به تحقق آن دانسته است، به طور مثال اگر سند امضا نشود تهدیدی هم مطرح نیست.

همینطور در ماده 699 قانون مجازات اسلامی آمده است که تهدید به قتل و یا تهدید به ضرر جسمانی و نفسانی، مالی یا حیثیتی به هر نحوی و اعم از اینکه به این واسطه تقاضای مبلغ یا انجام امر یا ترک فعلی کرده یا نکرده باشد مشمول مجازات شلاق تا 74 ضربه یا حبس از 2 ماه تا 2 سال می شود. این نوع از ترساندن صرف نظر از اینکه تهدید کننده در ازای آن تقاضای ترک یا انجام فعلی را داشته باشد، به عنوان جرم تهدید شناسایی می شود. در واقع خواه نتیجه محقق شود یا خیر جرم به قوت خود باقیست. همچنین است اگر تهدید به ضررهای مالی به خود شخص یا خویشان وی هم باشد جزء مصادیق جرم تهدید قرار دارد که در این ماده قانون برای آنها نیز مجازات مقرر شده است صرف نظر از اینکه تقاضای وجه یا فعلی کرده باشد یا نکرده باشد.

ماده 14 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که اگر فردی تهدید به انجام فعلی کند که بیم محقق شدن آن برود یا مجرمی به تکرار جرم دوباره خود تهدید کند، دادگاه از فرد تعهد و وجه الضمانه جهت بازداشتن وی از ارتکاب جرم دریافت می کند.

نکته شایان توجه در مجازات جرم تهدید در این دو ماده این است که بسته به این که جرم حادث شده مشمول کدام ماده قانون است ، مجازات آن متفاوت است. ماده 668 هر دو مجازات 1 تا 74 ضربه شلاق و حبس تعزیری را برای مجازات تهدید در نظر دارد اما ماده 669 تنها یکی از این مجازات ها را در نظر می گیرد.

نحوه طرح شکایت تهدید

مانند هر شکایت دیگری ابتدا باید به دفتر خدمات الکترونیکی قضائی مراجعه و شکوائیه مربوطه را تنظیم و ثبت کرد. برای ثبت شکایت تهدید اطلاعاتی نظیر محل وقوع جرم، مشخصات فرد تهدید کننده، ادله ای برای اثبات آن مثل شهادت شهود،متن پیامک و … لازم است.

بعد از ثبت شکایت بسته به محل وقوع جرم پرونده به دادسرای مربوطه ارجاع داده شده و تحقیقات از شاکی برای بررسی ادعا و ادله وی آغاز می شود. بنا بر تشخیص دادیار قرار مجرمیت برای متهم صادر، وثیقه برای وی معین و ابلاغیه جلب به دادرسی صادر می گردد. قرار مجرمیت ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض است. بعد از آن پرونده به دادگاه ارجاع داده میشود تا قاضی دادگاه وقت رسیدگی به آن را مشخص کند.در تمامی این مراحل حضور . مشاوره یک وکیل متخصص در دعاوی کیفری ضروری است.

در جلسات رسیدگی به پرونده مجدداً ادله شاکی برای ادعای خود و دفاعیات متهم بررسی و در دادگاه رأی صادر می شود. طرفین طی مدت 20 روز بعد از صدور رأی می توانند به آن اعتراض و تجدید نظر خواهی نمایند. در صورت اعتراض هر کدام از طرفین به رأی صادر شده در مهلت مقرر قانونی، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع می شود. پس از صدور رأی دادگاه تجدید نظر رأی قطعی شده و به واحد اجرای احکام دادگاه ارجاع داده می شود.

جرم تهدید معمولاً به دلیل ماهیت کیفری در دادگاه با دیده تردید نسبت به ادعای شاکی بررسی می شود. به این معنی که شاکی باید برای اثبات ادعای خود دلایل محکمی داشته باشد.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم تهدید

به صورت کلی دادگاه هر مکانی که محل وقوع جرم باشد مسئول رسیدگی به پرونده است. چنانچه فردی در شهری غیر از محل سکونت خود فرد دیگری را تهدید کند، دادسرا و دادگاه همان شهر محل وقوع تهدید صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. حال اگر شخص با پیامک مورد تهدید قرار گرفته باشد، دادگاه محلی که فرد تهدید را دریافت کرده از صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده برخوردار است، و نه دادگاه محل ارسال پیامک.

رسیدگی به جرم تهدید

پس از اینکه شاکی طی مراحلی شکایت خود را دفاتر قضائی ثبت کرد و این که شکایت به شعبه دادسرای مربوطه ارجاع شد رسیدگی به آن آغاز میشود. نحوه رسیدگی به جرم تهدید :

1.دادسرا تحقیقات ابتدایی در رابطه با رسیدگی به پرونده تهدید را انجام داده و در ضمن این فرایند تحقیقات به کلیه دلایلی که شاکی برای اثبات ادعای خود ارائه داده است و ادله ای که متهم برای تبرئه خود از ارتکاب جرم دارد توجه می شود. پس از پایان تحقیقات اگر نظر دادسرا بر عدم وقوع فعل یا جرم نبودن عمل باشد قرار منع تعقیب صادر میکند و در غیر این صورت قرار جلب دادرسی صادر و پرونده جرم تهدید را به دادگاه کیفری دو ارسال میکند.

2.با وصول پرونده تهدید به شعبه دادگاه کیفری دو ، وقت رسیدگی به آن تعیین کرده که از طریق سامانه ثنا به اطلاع متهم و شاکی میرسد.در وقت مقرر دادگاه مجدداً ادله شاکی و دفاعیات متهم را بررسی و در صورت نیاز یک یا چند جلسه دیگر را برای رسیدگی تعیین می کند. پس از پایان جلسات و تحقیقات ختم رسیدگی از طرف دادگاه اعلام و در صورت مجرم شناخته شدن متهم حکم محکومیت کیفی برای وی صادر می شود.

حکم محکومیت کیفری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان است. اگر رأی در دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شود حکم نسبت به متهم اجرا می شود.

راهکارها و مدارک لازم برای اثبات جرم تهدید

بعد از تشریح مواد قانونی در خصوص جرم تهدید، بحث اثبات آن به میان می آید. به موجب ماده 160 قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرم ادله ای همچون اقرار، قسامه، شهادت شهود، سوگند و علم و آگاهی قاضی لازم است. با تحقیق در قانون مجازات اسلامی می توان گفت که قسامه تنها برای جنایات وارده به جسم بوده و سوگند نیز در جرائم تعزیری به عنوان دلیل اثبات کننده پذیرفته نیست. در نتیجه برای اثبات وقوع جرم تهدید اقرار متهم، شهادت شهود و علم قاضی کفایت می کند.

1.اقرار متهم : اقرار متهم به عنوان یکی از راه های اثبات جرم تهدید یعنی اعتراف به ارتکاب جرم و پذیرش انجام آن از طرف متهم نزد مقام قضائی است. ماده 172 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اقرار مقرر کرده است که در کلیه جرائم یک بار اقرار کافی است و شخص متهم تنها با یک بار اقرار به ارتکاب جرم مجرم شناخته و مطابق قانون مجازات می شود.

2.شهادت شهود : شهادت شهود یکی دیگر از راه های اثبات وقوع جرم تهدید است.شهادت عبارت است از خبر رسانی شخصی غیر از شاکی و متهم در پرونده تهدید مبنی بر وقوع جرم تهدید یا عدم وقوع آن نزد یک مقام قضائی. شهود نباید از بستگان درجه یک شاکی باشد زیرا در این صورت شهادت آنها از درجه اعتبار ساقط است.

به موجب ماده 199 قانون مجازات اسلامی نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است. به همین دلیل است که اگر دو نفر شاهد مرد نزد مقام قضائی به وقوع تهدید شهادت دهند، جرم احراز و اثبات می شود.

3.علم قاضی : بنابر ماده 211 قانون مجازات  اسلامی علم قاضی در واقع به معنی اطمینانی است که قاضی مسئول رسیدگی به پرونده در مورد وقوع جرم (در اینجا جرم تهدید) پیدا کرده است. یقین قاضی از وقوع جرم با توجه و استناد به اماره های قانونی و قضایی در پرونده حاصل شده است. تحقیقات محلی، گزارش ضابطان دادگستری، فیلم دوربین و … می تواند در علم و اشراف قاضی بر تحقق جرم تأثیرگذار باشد.

نکته شایان ذکر این است که اگر تهدید مکتوب باشد (از طریق پیامک یا پست الکترونیک یا نامه) صورت گیرد، از طریق بررسی فنی و کارشناسی می توان آن را به اثبات رساند. در این شرایط نیازی به شهادت شهود نیست و سند مکتوب به تنهایی کفایت می کند.

همچنین تهدید باید صریح و منتج به نتیجه یا ترس شود، مثلا تهدید به قتل با این عبارت که اگر ماه حرام نبود تو را میکشتم. در این جمله جرم تهدید محقق نمی شود چرا که صراحت و امکان تحقق ندارد. شرط دیگر این است که تهدید به سمع و نظر تهدید شونده برسد، اگر شخصی در غیبت تهدید شود و اطلاعی از این امر نداشته باشد عملاً جرمی اتفاق نیفتاده است.

دستور توقیف تهدید کننده

همان طور که قبلاً گفته شد اگر احتمال عملی شدن تهدید برود یا مجرمی بر تکرار جرم جنایی یا جنحه خود تاکید کند دادگاه بسته به تقاضای تهدید شونده یا متضرر از جرم جنایی، می تواند از مجرم وجه الضمانه متناسب و یا تعهد بگیرد.در صورتی که مشارالیه از تعهد یا ارائه وثیقه امتناع کند دادگاه دستور توقیف وی را صادر میکند.گفتنی است که مدت توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر شخص در مدت دو سال از تاریخی که وثیقه را سپرده است مرتکب جرمی شود وثیقه به نفع دولت مصادره می شود، در غیر این صورت وثیقه مسترد می شود.

حال این سؤال پیش می آید که اگر فرد با اعطای تعهد یا پرداخت وثیقه مخالفت کند تکلیف چیست؟ در این صورت دادگاه دستور توقیف وی را صادر خواهد کرد، چنان که گفته شد مدت این توقیف حداکثر دو ماه است. حال فرض کنید که فرد در مدت دو سال مرتکب جرمی نشده باشد در این صورت وجه الضمانه وی مسترد خواهد شد.

جرم تهدید
نکات حقوقی جرم تهدید

نکات حقوقی

1.جرم تهدید از دسته جرائمی است که با شکایت شاکی خصوصی تحت پیگرد قرار میگیرد و با گذشت شاکی جنبه خصوصی آن از بین می رود.

2.مدارکی اعم از صدا یا فیلم ضبط شده به عنوان دلیل محکم در دادگاه در نظر گرفته نمیشود اما به عنوان اماره برای آگاهی قاضی از تحقق جرم می تواند راه گشا باشد.

3.چنانچه جرم تهدید با جرائمی چون اخاذی، توهین و … همراه شود، مرتکب به اشد مجازات برای هر کدام از موارد می رسد.

نمونه جرم تهدید به مرگ و مجازات آن

تهدید افراد به جان یکی از مصادیق تهدید است. تهدیداتی از قبیل تهدید به ضرب و جرح، اسیدپاشی و قتل از جمله جرائمی است که مجازات سنگینی برای مرتکبین آن در نظر گرفته شده است، قانون گذار با جرم انگاری برای بازدارندگی از این جرائم دست به این اقدام زده است.

با توجه به این که غرض از جرم تهدید مخدوش کردن آسایش و آرامش خاطر فرد و ایجاد رعب و وحشت برای اوست می توان گفت مصادیق مجرمانه تهدید بر دو دسته است. قانون گذار این دو دسته را به این شکل تشریح می کند که گاهی فرد مستقیماً هدف تهدید به قتل یا عمل نامشروع دیگری می کند که این عمل به خودی خود جرم محسوب می شود، و در مورد بعدی فرد تهدید شونده به سبب بروز ترس مجبور به اقدامی می شود که تهدیدکننده از وی می خواهد. برای مثال تهدیدکند که اگر عملی را انجام ندهد رازی را از وی افشا کند که سبب ترس شخص شود.

پس در دسته اول جرم تهدید به منظور برهم زدن آرامش ذهنی فرد و در دسته دوم هدف از تهدید ایجاد ترس و وحشت در فرد است.

چنانچه احتمال داشته باشد که شخص تهدید کننده تهدید خود را عملی کند و یا شخصی که به مجازات برای جرم جنایی یا جنحه محکوم شده باشد به صراحت قصد خود برای تکرار جرم را اعلام کند، دادگاه با تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر می تواند از مجرم تعهد اخذ کند که مرتکب جرم نشود و وجه الضمانه متناسب برای این امر ارائه دهد. اگر شخص از این تعهد اجتناب کند و وجه الضمانه مقرر را تسلیم نکند، دادگاه می تواند اقدام به توقیف وی کند البته این توقیف بیش از دو ماه به طول نمی انجامد. اگر متعهد طی مدت دو سال از تاریخی که وجه الضمانه سپرده شده مرتکب جرم شد ضمانت به نفع دولت ضبط می شود در غیر این صورت به او یا نماینده قانونی او مسترد می شود.

سؤالات متداول در خصوص جرم تهدید

سؤال : امکان صدور قرار تعلیق حکم یا تعویق صدور حکم برای کسی که محکوم به مجازات جرم تهدید است وجود دارد یا خیر؟

پاسخ : بنابر مواد 668 و 669  قانون مجازات اسلامی مجازات جرم تهدید نهایتاً دو سال است که در درجه 6 قرار می گیرد، امکان صدور قرار تعلیق و یا تعویق حکم وجود دارد.

سؤال : تهدید به قتل چه مجازاتی دارد؟

پاسخ : به موجب ماده 668 و 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جزای تهدید از 2 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق است.

سؤال : چه تهدیدی جرم است؟

پاسخ : تهدیدی که نسبت به جان، مال و آبروی شخص یا بستگان او باشد ایراد شود جرم است. البته چنان که گفته شد تحقق جرم تهدید شرایط دیگری نیز دارد که با توجه به ویژگی های روحی و جسمی و اخلاقی تهدید شونده متفاوت است.

سؤال : آیا می توان با ارائه فایل صوتی تهدید به قتل شکایت تنظیم کرد؟

پاسخ : مطابق ماده 668 و 669  قانون مجازات اسلامی تهدید تلفنی نیز جرم است، اما اراده فایل صوتی به دادگاه تنها به عنوان اماره و علم قاضی مؤثر است، پس فایل صوتی به تنهایی برای صدور حکم کافی نیست.

کلام آخر

وکلای وکیل24 همواره بر بهره بردن از مشاوره تخصصی یک وکیل مجرب در انواع پرونده ها تاکید دارند، فلذا توصیه می شود برای اطمینان از حصول بهترین نتیجه با وکیل24 تماس گرفته و از حضور وکلای حاذق در جریان پرونده بهره ببرید.

پیام بگذارید

تماس تلفنی

درخواست مشاوره با وکیل

نام(ضروری)