خدمات وکالت با بهترین وکیل در کرج
وکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرج
09120475112
diakuco@gmail.com
کرج | بین میدان شاه عباسی و توحید - کوچه شهدای دانشجو - مجتمع اداری امیر - طبقه 2 - واحد 4

وصول مطالبات

وکیل وصول مطالبات در کرج

وکیل وصول مطالبات در کرج

وکیل وصول مطالبات در کرج کیست و چه می کند؟ وکیل وصول مطالبات در کرج از آن جا اهمیت دارد که زمانی که قراردادی بین دو نفر منعقد میگردد یک نفر طلبکار و یک نفر بدهکار میشود اگر در زمان تسلیم مبیع ثمن مورد معامله نیز داده شود مطالبه وصول شود اما ثمن به طلبکار […]
ادامه مطلب
تماس تلفنی

درخواست مشاوره با وکیل

نام(ضروری)