خدمات وکالت با بهترین وکیل در کرج
وکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرج
09120475112
diakuco@gmail.com
کرج | بین میدان شاه عباسی و توحید - کوچه شهدای دانشجو - مجتمع اداری امیر - طبقه 2 - واحد 4

ثبت واقعه طلاق

شاخص ثبت واقعه طلاق

ثبت واقعه طلاق یکی از راه های انحلال ازدواج زوجین است…

ثبت واقعه طلاق به طور رسمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق بعد از اجرای صیغه طلاق ضروری است، خواه طلاق توافقی باشد یا از طرف زن یا از طرف مرد. و همینطور در شناسنامه زن و مرد قید شود.ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق برای صحت طلاق لازم نیست و بدون ثبت نیز طلاق صحیح است اما از نظر حقوقی و همیچنین از جنبه اثبات و ثبت در آمار ضروری است.

به موجب ماده 49 قانون حمایت خانواده مرد مکلف است طی حداکثر یک ماه پس از اجرای صیغه طلاق آن را ثبت رسمی نماید در غیر این صورت جزای کیفری در انتظار اوست.

ثبت واقعه طلاق
ثبت واقعه طلاق

دعوی ثبت طلاق

به موجب ماده 49 قانون حمایت خانواده چنانچه مردی بعد از جاری شدن صیغه طلاق تا مدت یک ماه طلاق را در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت نکند، می توان دعوی ثبت واقعه طلاق را مطرح و وی را ملزم به ثبت طلاق کرد.

ضمانت اجرای ثبت واقعه طلاق

پیشتر گفته شد که مطابق قانون جزای کیفری در انتظار مردیست که طلاق خود را ثبت رسمی نکند.مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده “چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند، نیز مقرر است.”

بنابر این اگر مردی پس از طلاق ظرف مدت یک ماه طلاق را در دفاتر طلاق ثبت نکند قانوناً مجرم شناخته شده و مشمول مجازات کیفری و حقوقی خواهد بود.به همین دلیل است که پس از صدور حکم قطعی طلاق زوجین می بایست واقعه طلاق را به صورت رسمی ثبت کرد.

ثبت واقعه طلاق چگونه است؟

همانطور که میدانید ازدواج دائم مابین زوجین با طلاق و یا فسخ نکاح منحل می شود.طلاق تشریفات حقوقی خاص خود را دارد و بسته به اینکه توافی باشد یا از طرف زن یا مرد مراحل ویژه ای دارد. مطابق قانون حمایت خانواده ثبت واقعه طلاق الزامی است.

بنابر ماده قانون فوق الذکر پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از سوی دادگاه صالح و قطعیت حکم طلاق زوجین باید برای جدایی اقدام کنند. به موجب ماده 24 قانون حمایت خانواده ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

شرایط ثبت طلاق

برای طلاق و ثبت طلاق شرایط خاصی لازم است از جمله اینکه مرد در زمان طلاق عاقل،بالغ و دارای اختیار باشد و همچنین زن نیز در حالت نفاس یا عادت ماهیانه خود نباشد.همینطور از زمان طُهر تا زمان طلاق بین زوجین رابطه جنسی رخ نداده باشد.

همینطور است که زن و مرد باید بعد از طرح دعوای طلاق در دادگاه خانواده و کسب گواهی عدم امکان سازش و حکم قطعی طلاق به دفاتر رسمی طلاق مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام کنند. و نیز می بایست صیغه طلاق در حضور دست کم دو نفر مرد عادل به عنوان شاهد جاری شود. توجه شود که تمامی شرایط باید به همین شکل رعایت شود در غیر این صورت طلاق صحیح نیست.

شروط لازم جهت ثبت واقعه طلاق

  1. چنان که برای عقد نکاح دائم رضایت طرفین و پدر یا جد پدری دختر لازم است برای طلاق نیز رضایت طرفین الزامی است. تفاوت در این است که زوجین نمی توانند به صرف اتفاق نظر بر طلاق آن را عملی کنند. و می بایست به دادگاه خانواده مراجعه و مراحل قانونی را طی کنند.
  2. طلاق نباید به امری وابسته باشد. طلاق معلق و وابسته باطل است و ثبت واقعه طلاق را باطل می کند.
  3. اگر حکم طلاق بر اساس عسر و حرج زن صادر و ثبت شده باشد و بعد از آن مشخص شود که زن در واقع در وضع عسر و حرج نبوده می توان تقاضای ابطال ثبت واقعه طلاق داد.
  4. در صورتی که تشریفات لازم طلاق از جمله حضور دو شاهد مرد عادل در هنگام اجرای صیغه طلاق می توان ثبت واقعه طلاق را باطل کرد.
  5. اگر زوج در حالت جنون زوجه خود را طلاق داده باشد طلاق باطل است.
  6. در صورتی که طلاق در زمان عادت ماهیانه زن و حالت نفاس جاری شده باشد. و یا قبل از نزدیکی با زن عادت شود به طوری که از عادت زن اطلاعی در دست نباشد.
  7. اگر پس از پاک شدن زن مرد با وی نزدیکی داشته است طلاق صحیح نیست و امکان ابطال واقعه طلاق وجود دارد.

ثبت طلاق بائن

طلاق بائن نوعی از طلاق است که پس از اجرای طلاق زن و مزد بهم نامحرم می شوند بنابراین مرد نمی تواند در مدت عده به زن رجوع کند.طلاق بائن غیرمدخوله به این معنی است که زوجه دوشیزه باشد، البته دادگاه برای اثبات این مهم نیاز به گواهی پزشکی قانونی دارد.در ثبت واقعه طلاق بائن زوجین می توانند پس از ثبت طلاق در دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق نام همسر  سابق خود را از شناسنامه خود پاک کنند (شناسنامه المثنی نیست بلکه نام همسر از آن حذف شده است.)

ثبت واقعه طلاق
ثبت واقعه طلاق

نحوه اطلاع از ثبت طلاق

مطابق قانون اختیار طلاق همواره با مرد است و برای طلاق همسرش نیاز به دلیل ندارد اما در شرایطی طلاق از سوی زن تقاضا می شود.طلاق به هر نحوی که باشد نیازمند رسیدگی در دادگاه خانواده و سپس صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم قطعی طلاق است.پس از کسب گواهی می بایست در حضور دو شاهد مرد عادل صیغه طلاق را جاری کرد.همینطور هنگام طلاق زن نباید عادت ماهیانه باشد و یا بعد از طهر وی بین وی و زوج نزدیکی روی نداده باشد.پس از احراز صحت طلاق می بایست آن را به صورت رسمی در دفاتر طلاق ثبت کرد.

برای اطلاع از ثبت واقعه طلاق می توان به صورت حضوری به دادگاه های خانواده محل سکونت هریک از زوجین و یا اداره ثبت احوال مراجعه کرد.

ثبت طلاق صوری

ابتدا به بررسی مفهوم ازدواج صوری میپردازیم.ازدواج صوری از مصادیق ماده 218 از ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوبه 1377 نمیباشد. چرا که این قانون تاکید بر وجود دین مالی دارد.اما می توان آن را مصداق تقلب در قانون در نظر گرفت.تقلب در قانون شامل هر نوع نیرنگ و فریب در قبال قانون و اجرای آن است.

بنابر این تعریف ازدواج یا طلاق صوری که اخیراً به منظور استخدام در مشاغل دولتی یا مهاجرت و مواردی از این دست بسیار شایع شده است؛ علاوه بر این که صحت آن زیر سوال است مصداق تقلب در قبال قانون نیز است.به تبع آن ثبت آن نیز صحیح نیست.

کلام آخر

چنانچه برای طرح دعوی ثبت واقعه طلاق به مشاوره یک وکیل نیاز دارید وکلای وکیل24 آماده خدمت رسانی به متقاضیان هستند.

 

 

پیام بگذارید

تماس تلفنی

درخواست مشاوره با وکیل

نام(ضروری)