خدمات وکالت با بهترین وکیل در کرج
وکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرج
09120475112
diakuco@gmail.com
کرج | بین میدان شاه عباسی و توحید - کوچه شهدای دانشجو - مجتمع اداری امیر - طبقه 2 - واحد 4

وکیل داوری در کرج

وکیل داوری در کرج

وکیل داوری در کرج

داوری چیست و دارور کیست؟

به گفته وکیل داوری در کرج داور مثل قاضی عمل میکند و مطابق با قوانین به دعوی شما رسیدگی میکند و سعی در صلح و سازش شما زا د ارد و یا به حل و فصل دعوی میپردازید.
رای داور لازم الاجراست و همانند حکم دادگاه میباشد و میتواند برای رای داور اجرائیه بگیرید و الزام طرف مقابل به اجرا رای داور را بخواهید.
داوری در لغت به معنی “قضاوت و انصاف است. با انتخاب داوری برای حل اختلاف دیگر صلاحیت مرجع قضایی و دادگاه حذف شود.داور معمولا با رضایت طرفین انتخاب میشود در شرط داوری مندرج در قرارداد ها واژه ی ” داور مرضی الطرفین ” ذکر میگردد و چنانچه میان طرفین در انتخاب داور توافق حاصل نشود دادگاه داور را انتخاب میکند و یا خود در جایگاه داوری به جرم رسیدگی مینماید.برخی از دعاوی قابلیت ارجاع به داوری را ندارند.این دعاوی عبارتند از دعاوی راجع به اصل نکاح،اصل طلاق،نسب،فسخ نکاح و ورشکستگی.در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد. موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن، مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
در زمانیکه طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده. ولی داور خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام کنند. و یا در تعیین داور ثالث، تراضی نمایند. و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد. یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید. و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور توافق نکرده باشند دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

اصل بر لازم الاجرا بودن آرای داوری میباشداما در مواردی میتواند ابطال رای داور را از دادگاه خواست و اگر رای داور ابطال گردد با توجه به نوع تنظیم شرط داوری یا دوباره داور تعیین میگردد و یا شرط داوری هم باطل و به دادگاه صالح ارجاع میگردد. وکیل داوری در کرج می گوید:

آرایی که مخالف با قوانین موجد حق باشند
داور نسبت به موضوعی رای صادر کند که در موضوع داوری نبوده باشد
داور در خارج از حدود اختیاراتش رای صادر کرده باشد
پس از انقضای مدت داوری ، رای داور تسلیم شده باشد
رای به وسیله داوران غیر مجاز صادر شده باشد
قرارداد داوری باطل و یا بی اعتبار بوده باشد
موارد فوق از مواردی هستند که هر یک از طرفین میتواند ابطال رای داور را از دادگاه بخواهد.

براساس ماده 469 دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
کسانی که با یکی ازاصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشند.
کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از اصحاب دعوا باشند.
کسانی که با یکی از اصحاب یا با اشخاصی که قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

کلام آخر

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل داوری در کرج با شماره تماس 09120595075 تماس حاصل کرده و یا از طریق واتسپ با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

پیام بگذارید

تماس تلفنی

درخواست مشاوره با وکیل

نام(ضروری)