خدمات وکالت با بهترین وکیل در کرج
وکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرج
09120475112
diakuco@gmail.com
کرج | بین میدان شاه عباسی و توحید - کوچه شهدای دانشجو - مجتمع اداری امیر - طبقه 2 - واحد 4

وکیل تعزیرات حکومتی در کرج

وکیل تعزیرات حکومتی در کرج

وکیل تعزیرات حکومتی در کرج کیست؟

ابتدا باید بدانیم سازمان تعزیرات حکومتی چیست و چه می کند؟

سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است که موظف است بررسی دعاوی تجاری و اقتصادی در سطح بازار را به عهده بگیرد.از جمله این دعاوی می توان به گران فروشی، کم فروشی و تقلب ، احتکار و اخفا و امتناع از عرضه کالا ، عدم درج قیمت کالا ،عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط و قوانین قیمت گذاری، فروش اجباری محصول، عدم اجرای تعهدات از سوی وارد کنندگان و تولید کنندگان در مقابل دریافت ارز وخدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری و عدم اعلام موجودی اشاره کرد. تمام این تخلفات در حیطه‌ وظایف سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد. سازمان تعزیرات حکومتی در حقیقت یکی از مراجع تابعه و تحت نظر وزارت دادگستری است.

سازمان تعزیرات حکومتی دو مرجع رسیدگی دارد. مرجع اول مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات و دیگری شعب تجدید نظر است، که وظیفه دارد آراء صادره از شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی را به بررسی مجدد بگذارد. به گفته وکیل تعزیرات حکومتی در کرج برای شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی شاکی باید ضمن ارائه دلایل و مستندات و مشخص کردن طرف دیگر شکایت، درخواست کتبی خود را به سازمان ارسال کند. البته باید گفت شکایت به روش های دیگری نیز قابل ثبت است، از جمله ثبت از طریق سامانه شکایات مردمی سازمان تعزیرات حکومتی. همچنین می توان در مورد تخلفات ساده از طریق تماس تلفنی نیز اقدام کرد. بعد از ثبت شکایت از جانب شاکی و در موارد تخلفات صورت گرفته توسط اتحادیه ها و اصناف مختلف و ارجاع موضوع به شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی، شخص یا اشخاص متخلف برای ادای توضیحات و دفاعیات احضار شده و در نهایت پس از استماع اظهارات طرفین، مسئول رسیدگی کننده اقدام به صدور رای می کند.

شعب بدوی تعزیرات حکومتی خود به چند دسته تقسیم می شود؟

چنان که از گفته های وکیل تعزیرات حکومتی در کرج بر می آید شعب بدوی در تعزیرات حکومتی به شعبه بدوی تعزیرات،هیات بدوی وشعب ویژه قاچاق کالا و ارز تقسیم میشود.

۱-شعب بدوی تعزیرات حکومتی

وکیل تعزیرات حکومتی در کرج می گوید اداره تعزیرات حکومتی در مراکز استانها اداره کل و درشهرستانها تشکیل میگردد. گفتنی است که تعداد شعب بدوی با پیشنهاد رئیس سازمان وتصویب وزیر دادگستری تعیین میشود.
همچنین شعب بدوی تعزیرات درحوزه شهرستان تشکیل میشود.اگر شهرستانی شعبه تعزیرات نداشته باشد، به تخلفات آن شهرستان در نزدیک ترین حوزه در همان استان رسیدگی میشود، بنابراین در صورتی که شهرستانی فاقد شعبه تعزیرات باشد رسیدگی به پرونده های آن شهرستان در صلاحیت نزدیک ترین شهرستان در آن استان خواهد بود.مطابق آئین نامه تشکیل شعب بدوی تعزیرات در شهرهایی غیر از مراکز شهرستانها نیز امکان دارد.اگر شهرستانی شعبه نداشته باشد،رئیس سازمان مجاز است به یکی از روسا یا اعضا ماموریت دهد،که به پرونده تخلفات رسیدگی نماید.شعب بدوی با حضور ۱ نفر به عنوان رئیس تشکیل میشود و صلاحیت عام و رسیدگی بدوی به تمامی تخلفاتی که در صلاحیت شعب تعزیرات است را دارد.

۲-هیات بدوی

وکیل تعزیرات حکومتی در کرج می گوید اگر تعداد تخلفات بیش از حد نصاب مشخص باشد رسیدگی به آن ها به هیأت های بدوی محول میگردد.در مواردی که موضوع شکایت شاکی حاکی از تخلف بیش از 3،700،000 ریال باشد موضوع به هیات بدوی ارجاع داده می شود.

هیات بدوی متشکل از چه افرادی میباشد؟

  1. یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی.
  2. نماینده اتاق اصناف.
  3. نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت.

رسیدگی درهیأت بدوی با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام می شود. در این جلسات هیأت بدوی هر سه عضو رسمی آن حضور  دارند و همچنین آراء صادره برای اعتبار نیاز به دو رای موافق دارند.
وکیل تعزیرات حکومتی در کرج بیان می کند از ابتدا اصل بر صلاحیت شعب تعزیرات بوده و صلاحیت هیأت ها استثناء است. بنابراین در مواردی که تردید وجود دارد اصل بر صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است:

در مواردی که بعد از ارجاع پرونده به هیأت مشخص می شود که ارزش تخلف کمتر از میزان مقرر شده برای صلاحیت هیأت است، هیأت باید نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به نفع صلاحیت شعبه اقدام کند.

۳ـ شعبه بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز

شعب ویژه قاچاق کالا و ارز شعب تخصصی هستند .رؤسای شعب بدوی ویژه قاچاق از بین رؤسا و اعضای شعب سازمان با ابلاغ رئیس سازمان منصوب میشوند. اعضای این شعب از سازمان باید دست کم سه سال سابقه خدمت در تصدی شعبه سازمان داشته باشند.

چه شعب دیگری در سازمان تعزیرات وجود دارد؟

در سازمان تعزیرات حکومتی شعب تجدیدنظر، هیأت تجدیدنظر و شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است که علاوه بر این سه مرجع،شعب عالی سازمان هم صلاحیت رسیدگی به اعتراض آرای قطعی را دارند.

۱-شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی

آن چنان که وکیل تعزیرات حکومتی در کرج بیان می کند شعب تجدیدنظر تعزیرات، به منظور رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای صادره از شعب بدوی تشکیل شده اند. این شعب در اصل مرجع عام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای شعب تعزیرات حکومتی محسوب میشوند.
آرای صادره از شعب بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز و همچنین هیأتهای بدوی با موضوع تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور است. رسیدگی به تجدیدنظر در وظایف این شعب است.شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر به عنوان رئیس و دو نفر عضو تشکیل می شود..

جلسات شعبه تجدید نظر با حضور ۲ نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجرا خواهند بود.

2ـ هیأت تجدیدنظر

وکیل تعزیرات حکومتی در کرج : همانطور که گفته شد هیأت تجدید نظر متشکل از افراد زیر است.

  1. یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی.
  2. نماینده اتاق اصناف شهرستان.
  3. نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان.

3-شعبه تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز

سازمان تعزیرات حکومتی موظف به اختصاص شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز است، همچنین این شعب متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات میباشد.
صلاحیت شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز و تجدیدنظرخواهی از آرای صادره ازشعب بدوی، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است. این صلاحیت شامل اعتراض به قرارهای قابل اعتراض صادره از شعب بدوی ویژه نیز میباشد.
شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق با حضور یک نفر رئیس و دونفر مستشار تشکیل می شود. جلسه شعب با حضور یک رئیس و دست کم یکی از مستشاران رسمیت پیدا می کند. رای صادره نیز با نظر موافق حداقل دونفر از اعضا معتبر و لازم الاجرا خواهد شد.

۴-شعبه عالی

وکیل تعزیرات حکومتی در کرج بیان می کند که شعب عالی مرجع رسیدگی فوق العاده به آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی هستند. شعب عالی در سازمان مرکزی از یک رئیس و دو مستشار تشکیل شده است.بنابراین قلمرو صلاحیت این شعب کشوری است.

صلاحیت شعب عالی در رسیدگی به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی است. از همین رو رسیدگی به آرای قطعی شعب بدوی خارج از محدوده صلاحیت شعب عالی است. در مواردی نیز که وزیر دادگستری رای شعبه بدوی را خلاف قانون بیابد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارسال میشود.

کلام آخر

اگر نیاز به گفت و گو و مشاوره با یک وکیل تعزیرات حکومتی در کرج دارید، کافیست با یک کلیک به مشاوران موسسه حقوقی دیاکو سامان پرداد دسترسی پیدا کنید. مشاوران و کارشناسان حقوقی وکیل24 قادرند تا با علم و آگاهی بهترین وکلا و در این موضوغ بهترین وکیل تعزیرات حکومتی در کرج را برای شما مهیا کنند. برای این منظور می توانید با شماره های تماس مجموعه دیاکو تماس و یا در واتسپ مشاوره لازم را دریافت کنید.

پیام بگذارید

تماس تلفنی

درخواست مشاوره با وکیل

نام(ضروری)