خدمات وکالت با بهترین وکیل در کرج
وکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرج
09120475112
diakuco@gmail.com
کرج | بین میدان شاه عباسی و توحید - کوچه شهدای دانشجو - مجتمع اداری امیر - طبقه 2 - واحد 4

وکیل امور شهری در کرج

وکیل امور شهری در کرج از وکیل24

وکیل امور شهری در کرج چه وظایفی دارد؟

ابتدا انواع امور شهری را بر خواهیم شمرد و با مصادیق آن آشنا خواهیم شد.و سپس به معرفی وکیل امور شهری در کرج خواهیم پرداخت.

دعاوی امور شهری چیست؟

به گفته وکیل امور شهری در کرج این دعاوی بدین صورت است که امور شهری عموما به مسائل مربوط به زندگی شهری و مشکلات آن خلاصه میشود که قوانین متعددی در زمینه های مختلف آن وضع شده دعاوی ابطال قبض برق ،ابطال قبض گاز،ابطال قبض آب،ابطال قبض تلفن،الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورت مجلس تفکیکی، تصحیح و اصلاح صورت مجلس تفکیکی ، الزام به تعمیر ساختمان و مال مشاع ، محرومیت از دریافت خدمات دولتی آب، برق، گاز

دعاوی مربوط به ابطال قبض برق

آن چنان که وکیل امور شهری در کرج می گوید چنانچه که در صدور قبض برق اشتباهی رخ داده باشد، مانند اینکه اطلاعات اشخاص یا اطلاعات راجع به انشعاب یا راجع به پلاک وغیره اشتباه درج گردیده باشد، با در مواردی که کد پستی یا مبلغ اشتباه شده باشد ودر صورت مراجعه به سازمان یا اداره مربوطه و عدم اقدام به اصلاح آن و اداره یا سازمان مربوطه مدعی صحت گردد، اشخاص می توانند دادخواست ابطال قبض برق را به دادگاه ارائه نمایند.

دعاوی مربوط به ابطال قبض گاز

چنانچه که در صدور قبض گاز اشتباهی رخ داده باشد، مانند اینکه اطلاعات اشخاص یا اطلاعات راجع به انشعاب یا راجع به پلاک و غیره اشتباه درج گردیده باشد، یا در مواردی که کد پستی یا مبلغ اشتباه شده باشد ودر صورت مراجعه به سازمان یا اداره مربوطه و عدم اقدام به اصلاح آن و اداره یا سازمان مربوطه مدعی صحت گردد، اشخاص می توانند دادخواست ابطال قبض گاز را به دادگاه ارائه نمایند.

دعاوی مربوط ابطال قبض آب

وکیل امور شهری در کرج در خصوص دعاوی مرتبط با قیض آب می گوید : چنانچه که در صدور قبض آب اشتباهی رخ داده باشد، مانند اینکه اطلاعات اشخاص یا اطلاعات راجع به انشعاب یا راجع به پلاک و غیره اشتباه درج گردیده باشد، یا در مواردی که کد پستی یا مبلغ اشتباه شده باشد ودر صورت مراجعه به سازمان یا اداره مربوطه و عدم اقدام به اصلاح آن و اداره یا سازمان مربوطه مدعی صحت گردد، اشخاص می توانند دادخواست ابطال قبض آب را به دادگاه ارائه نمایند.

دعاوی مربوط به ابطال قبض تلفن

اگر که در صدور قبض تلفن اشتباهی رخ داده باشد، مانند اینکه اطلاعات اشخاص یا اطلاعات راجع به زمان صحبت یا راجع به پلاک و یا شماره تلفن غیره اشتباه درج گردیده باشد، یا در مواردی که کد پستی یا مبلغ اشتباه شده باشد ودر صورت مراجعه به سازمان یا اداره مربوطه و عدم اقدام به اصلاح آن و اداره یا سازمان مربوطه مدعی صحت گردد، اشخاص می توانند دادخواست ابطال قبض تلفن را به دادگاه ارائه نمایند.

دعاوی الزام به اخذ پایان کار

وکیل امور شهری در کرج در رابطه با با دعاوی اخذ پایان کار می گوید زمانی سند برای یک ملک صادر میشود که آن ملک دارای پایان کار باشد لازمه ی صدور یک معامله سند میباشد و لازمه صدور سند وجود پایان کار آن ملک، پس تا زمانیکه ملک پایان کار نداشته باشد نمیشود برایش سند گرفت یا انتقال سند انجام داد،حال در صورتیکه ملکی سند نداشته باشد با توافق طرفین بصورت وکالتی معامله انجام میشود در صورتیکه مالک ملک بعد از فروش اقدام به اخذ پایان کار ننماید میتوان الزامش را خواست.

دعاوی مربوط به اخذ صورت مجلس تفکیکی

پس از آن که آپارتمانی ساخته شد همه قطعات آن به صورت مشاع است و برای اینکه بتوان برای هر واحد به صورت جداگانه سند اخذ کرد، لازم است مشخصات هر یک از واحدها و قسمت‌های دیگر شامل پارکینگ، انباری و مشاعات مشخص شود. به سندی که از طرف اداره ثبت صادر می‌شود که مشخصات قسمت‌های تفکیکی را مشخص می‌کند، صورت‎مجلس تفکیکی گفته می‌شود.
تقسیم مال غیرمنقول مانند خانه و زمین به قطعات کوچک‌تر را تفکیک ملک می‎گویند حال اگر سازنده از دادن صورت مجلس تفکیکی امتناع کند میتوان از طریق دادگاه الزامش را به ارائه صورت مجلس تفکیکی خواست دعاوی مربوط به الزام به تعمیر ساختمان مشاعی : در ساختمان مکان هایی وجود دارد که مشاع هستند چنانچه در هر کدام ازین قسمت ها خرابی بوجود آید همه ساکنین موظف هستند هزینه لازمه را بپردازند در غیر اینصورت میتوان الزامشان را جهت پرداخت از دادگاه خواستار شد.

دعاوی مربوط به الزام به تعمیر ساختمان مشاعی :

در ساختمان مکان هایی وجود دارد که مشاع هستند چنانچه در هر کدام ازین قسمت ها خرابی بوجود آید همه ساکنین موظف هستند هزینه لازمه را بپردازند در غیر اینصورت میتوان الزامشان را جهت پرداخت از دادگاه خواستار شد.

کلام آخر

اگر شما نیز درگیر یک دعوای امور شهری هستید می توانید با وکیل 24 تماس برقرار کرده و از مشاوره وکلای وکیل24 برخوردار شوید. برای این منظور می توانید با شماره 09120595075 تماس بگیرید.

پیام بگذارید

تماس تلفنی

درخواست مشاوره با وکیل

نام(ضروری)