خدمات وکالت با بهترین وکیل در کرج
وکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرج
09120475112
diakuco@gmail.com
کرج | بین میدان شاه عباسی و توحید - کوچه شهدای دانشجو - مجتمع اداری امیر - طبقه 2 - واحد 4

ضم امین چیست

ضم امین

ضم امین چیست؟

موسسه حقوقی دیاکو سامان پرداد از بهترین موسسه های حقوقی در کرج است که ارائه دهنده بهترین وکیل در کرج است

ضم امین چیست ؟ چگونگی آن و تمامی موارد مرتبط با این موضوع را در این محتوا بیان کردیم

ضم امین :

ولی قهری یعنی پدر و جد پدری چنانچه نتوانند به تنهایی به اداره اموال بپردازند، دادگاه شخص مورد اعتمادی را برای این کار در نظر می‌گیرد که به آن ضم امین گفته می شود.

طبق ماده ۱۱۸۴ در قانون مدنی زمانی که فردی به سن خاصی می رسد و به هر دلیلی مانند بیماری و یا بالا رفتن سن در برخی از شرایط، و یا به خاطر دور بودن از محل زندگی نمی تواند اموال و حقوق مالی خود را به هر نحوی اداره کند، می تواند برای اداره اموال در این بین از فرد دیگری کمک بخواهد، که به آن امین به ولی قهری ضم گفته می شود و بهتر است از دادستان محل اقامت و یا دادگاه خانواده برای این کار استفاده شود اما طبق توصیه دادستان روش قابل قبول تری در این حالت محسوب می شود.

نمونه درخواست ضم امین:

سرپرست محترم دادسرای عمومی ناحیه………::(امور سرپرستی)

احتراما اینجانب………به استحضار میرساند.اقای م.ع فرزند…به شماره ملی ۱۱۱۱۱ در مورخ ././. در اقامتگاه قانونی خود در شهر … فوت فرموده اند.از وی یک فرزند دختر به نام….. ویک فرزند پسر به نام……در قید حیات میباشند که در حال حاصر با من زندگی میکنند و حصانت انها با اینجانبه مادر انها و همسر ان مرحوم میباشد.

از انجا که جد پدری محجوران به نام……فرزند….ش ملی….متولد…..در قید حیات میباشد و اداره اموال و حقوق مالی انها بر عهده ایشان میباشد ولیکن به سبب کهولت سن و بیماری و دور بودن محل اقامت ایشان از محجوران قادر به اداره امور واموال مولی علیه نیست و این امر ممکن است موجب تضرر مالی انها گردد.

لذا مستفاد از قسمت دوم ماده ۱۸۴ قانون مدنی با توجه به اولویت مادر نسبت به دیگران تقاضای ضم امین به ولی قهری را استدعا دارم.

تعریف لغوی: ضمیمه کردن فردی امین از سوی حاکم شرع به ولیّ، قیّم و مانند آن را ضَمّ امین گویند.

تعریف اصطلاحی: در برخی موارد که ولیّ، قیّم و متولی یا ناظر وقف توان انجام دادن و پیگیری امور مولّی علیهم را ندارند یا فسق و خیانتی از آنان دیده شود، حاکم فردی امین را برای مساعدت و یا نظارت بر کارهای آنان تعیین می‌کند. از این اقدام حاکم در اصطلاح به «ضَمّ امین» تعبیر می‌شود.

اداره ی تمامی امور مالی و یا  حتی غیر مالی فرزند محجور به دست پدر یا جد پدری که به آن  ولایت قهری می گویند. در این حالت پدر و جد پدری نسبت به فرزند خود  ولایت دارند که حجر او متصل به ولادت او باشد.

شرایط ولایت قهری :

طفل صغیر باشد.

طفل غیر رشید (سفیه) که سَفَه او متصل به دوران صِغرَش باشد.

طفل مجنون که جنون او متصل به دوران صِغرَش باشد.

امین کیست؟

زمانی که ولی قهری یعنی پدر و جد پدری به هر علتی مانند بیماری، افزایش سن و یا هر دلیل دیگری نتوانند اموال محجور را به درستی اداره و مدیریت کند و حتی در برخی از شرایط دیده شده است که در اموال متاسفانه تعدی و تفریط صورت گرفته است، دادگاه فرد مطمئنی مانند دادستان را به عنوان امین در نظر می گیرد تا با همکاری یکدیگر یعنی ولی قهری بتوانند اموال محجور را به درستی مدیریت کنند و این نکته نیز نکته کلیدی است، که اگر مهجور قصد داشته باشد معامله انجام دهد، ولی قهری و امین به عنوان نماینده برای محجور باید حضور داشته باشند. به گونه ای که مهجور اموال را نمی تواند معامله را تنهایی ادامه دهد و خود به تنهایی به ثمر برساند. تصمیم مشترک می‌تواند برای معامله به واسطه ضم امین و ولی قهری انجام پذیرد.

اگر به هر دلیلی متولی در مال خیانت کند در این شرایط دادگاه برای جلوگیری از تکرار این کار فردی را به عنوان ضم امین معرفی می‌کند؛ چراکه خیانت در وقف مال صددرصد می‌تواند برای محجور مشکلات و دردسرهایی را به وجود آورد. برای تعیین امین برای جنین به واسطه دادگاه انجام می‌شود که مادر جنین باید به یکی از دادگاه‌های خانواده محل اقامت خود برای این کار مراجعه نمایند

ضم امین شخص غایب مفقود الاثر

در مورد وظایف ضم امین شخص غایب مفقود الاثر شما برای جلوگیری از اتلاف مال چنانچه لازم باشد باید به فروش آن اقدام نماید و یا مالی که به صرفه است باید خریداری گردد. در این حالت وجه نقد حاصله در بانک برای فرد مفقود الاثر نگهداری شود و همچنین نفقه زوجه شخص غایب مفقودالاثر را باید پرداخت کند. دادگاه معمولا در این زمینه میزان نفقه را مشخص می کند و اینگونه است که ضم امین برای شخص مفقود الاثر نیست در مدت زمان طولانی که فرد حضور ندارد، یک امر مهم از حیث قانون به شمار می‌آید که دادگاه نیز این فرد را مشخص می‌کند.

حق الزحمه ضم امین

در مورد حق الزحمه ضم امین این کار را دادگاه برعهده می‌گیرد؛ چرا که دادگاه حق الزحمه را مشخص می‌کند تا امین قادر باشد از اموال محجور یا غایب مفقودالاثر به درستی نگهداری کند و در این بین، مدارک لازم برای امین، تمامی مدارک شناسایی  و مدارکی است که به توانایی امین برای اداره اموال اشاره داشته باشد.  هزینه برای پرداخت هزینه دادرسی از جمله مدارک‌لازم به شمار می آیند.

انواع امین

شما برای مشخص کردن ضم امین می‌توانید 3 دسته را در نظر بگیرید:

  1. امین قضایی : از سوی دادگاه تعیین می شود.
  2. امین قراردادی : قراردادی تعیین می گردد.
  3. امین قانونی : وراث یا ولی مولی علیه هستند.

تعیین امین

  • گواهی حصر وراثت
  • اظهارنامه راجع به مشخصات صغیر و دارایی او
  • خلاصه رونوشت وفات متوفی
  • فتوکپی شناسنامه متوفی
  • فتوکپی شناسنامه متقاضی قیم یا تعیین امین و صغار
  • صورت دارایی و اموال صغار
ضم امین
ضم امین

نکات کلیدی مرتبط با ضم امین

ماده ١١١ قانون امور حسبی : دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.

ماده ١١٢ قانون امور حسبی : در صورتی که تعدد امین و ناظر دادگاه مشخص شود باید حدود اختیارات آن ها را مشخص گردد و هرکدام تفکیک شود.

ماده ١١٣ قانون امور حسبی : چنانچه امین معین نشده باشد این امر برعهده دادستانی است.

ماده ١١۴ قانون امور حسبی : در خارج از کشور کنسولی ایران حق دارد برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین هستند،‌ موقتا به ضم امین اقدام کند.  البته نصب امین‌ زمانی قطعی می شود که دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.

ماده ١١۵ قانون امور حسبی : وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان ها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج‌ ایران به عهده مامورین کنسولی است.

ماده ١٠٧ قانون امور حسبی: در مورد جنین دادستان و نردیکان جنین باید ضم امین تعیین گردد.

ماده ١٠٩ قانون امور حسبی : مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است.  در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او نزدیکان نسبی و سببی جنین استفاده می شود.

ماده ١٠١۵ قانون مدنی : وظایف و مسئولیت های امینی که به موجب مواد قبل معین میگردد همان است که برای قیم مقرر است.

نمونه دادخواست حکم به ضم امین (امین موقت)

رياست محترم دادگاه خانواده …

با سلام

احتراماً به استحضار مي رساند نظر به اين كه آقای … لازم را براي اداره اموال خود را ندارد، لذا رسيدگي و صدور حكم مبني بر ضم امين (امین موقت)  مورد استدعاست

با تشكر و

تجديد احترام

نمونه فرم درخواست ضم امین به ولی قهری برای صغیر به تقاضای مادر محجور

بسمه تعالی

سرپرست محترم دادسرای عمومی  … (امور سرپرستی)

احتراماً به استحضار می رساند، آقای … فرزند … به شماره شناسنامه ….. شماره ملی …. در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان … مرحوم شد. از وی فرزند پسر/ دختری به نام … متولد … دارای شماره شناسنامه …. مقیم …. در قید حیات است که حضانت آن با اینجانبه همسر آن مرحوم و مادر صغیر می باشد.

از آنجایی که جدی پدری محجور به نام آقای …. فرزند …. دارای شماره شناسنامه …. شماره ملی …. متولد …. مقیم …. در قید حیات است، اداره اموال و حقوقی مالی مولی علیه بر عهده ایشان می‌باشد لکن نامبرده بالای ۸۰ سال سن دارد، به علت کهولت سن، بیماری و همچنی دوری محل اقامت وی از محل اقامت محجور و محل استقرار اموال و دارایی های صغیر، قادر به انجام اداره اموال و حقوقی مالی صغیر نمی باشد و این امر در حال فراهم سازی موجبات تضرر مالی صغیر است

بنابراین، مراتب در اجرای قسمت دوم ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به منطور انجام اقدامات قانونی لازم جهت برای ضم امین به ولی قهری با لحاظ حق اولویت مادر به شرح موضوع ماده ۱۱۰ قانون امور حسبی به آن مقام اعلام می دارم.

محل اقامت صغر: ……………………

اقامتگاه ولی قهری: ………………

اقامتگاه متقاضی: ……………………

نام و نام خانوادگی

امضاء

مدارک  مورد نیاز جهت طرح دعوای ضم امین :

1- تصویر مصدق شناسنامه متقاضی(اجباری)

2- تصویر مصدق مدارک مبنی بر عدم توانایی ولی طفل (اختیاری)

3- در مورد وقف تصویر مصدق مدارک مبنی بر خیانت در امانت متولی (اختیاری)

4- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

1- شهادت شهود و مطلعین. 2- تحقیقات محلی. 3- اتیان سوگند. 4- شماره پرونده استنادی. 5- استعلام نظر پزشکی قانونی. 6- سایر دلایل و مستندات

دیاکو سامان پرداد ارائه دهنده بهترین وکیل در کرج است و سالهاست در این حوزه فعالیت دارد و به پر سابقه ترین موسسه حقوقی در کرج تبدیل شده است

 

 

پیام بگذارید

تماس تلفنی

درخواست مشاوره با وکیل

نام(ضروری)