خدمات وکالت با بهترین وکیل در کرج
وکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرج
09120475112
diakuco@gmail.com
کرج | بین میدان شاه عباسی و توحید - کوچه شهدای دانشجو - مجتمع اداری امیر - طبقه 2 - واحد 4

استرداد طفل چیست؟

استرداد طفل چیست

استرداد طفل چیست؟

موسسه حقوقی دیاکو سامان پرداد ارائه دهنده انواع خدمات مشاوره ای و حقوقی در زمینه استرداد طفل مطالبی را به صورت جامع و کامل ارائه میکند

با گرد هم آوردن بهترین وکیل در کرج همواره به بهترین موسسه حقوقی در کرج تبدیل شده ایم  و در حوزه استرداد طفل به روز ترین و بهترین مشاوره ها را ارائه میدهیم

استرداد طفل :

استرداد طفل ؛ در بسیاری از شرایط ممکن است حق حضانت پدر و مادر به هر دلیلی در قانون ساقط گردد.

بدین صورت والدینی  که حضانت از آن ها گرفته می شود می توانند تقاضای استرداد طفل داشته باشند.

طبق قانون مدني هرنوع جنون والدین و یا حتی شوهر كردن مادر، فوت والدین، هرگونه مورد ضد اخلاقی پدر يا مادر، هر نوع اعتياد مانند اعتیاد به مواد مخدر، الکل و قمار، هرنوع فساد و فحشا و دیگر مواردی که هرکدام می تواند به نوعی به طفل آزار برساند. مراقبت و نگهداري از كودك حق والدين است.

چنانچه طلا‌ق ثورت پذیرد و پدر و مادر كودك به نگهداری فرزند نپردازند. هرکدام که طفل در حوزه حضانت آنها قرار نگرفته باشد، تنها می تواند فرزند خود را با تعيين زمان و مكان ملا‌قات در نظر بگیرد.

چه زمانی اختلاف به وجود می آید؟

چنانچه حضانت طفل به یکی از والدین تعلق می گیرد، معمولا طرف دیگر می تواند از حق ملاقات بهره ببرد.

خودداری کردن فردی که به نگهداری طفل مشغول است به فرد دیگری كه حق ملاقات به وی تعلق گرفته است و هر مشکل دیگری صددرصد انواع اختلا‌فات و دردسرها را به وجود می آورد.

اینگونه است که امروزه انواع پرونده‌هاي ریز و درشت را در دادگاه‌هاي خانواده مشاهده می کنید.

ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تير 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می که همگی به گرفتن تصميم‌ها و حل و فصل های متفاوت پایبند هستند به اهمیت این موضوع اشاره می کند.

ماده 14 قانون حمايت خانواده و ماده واحده به امور حضانت به شکل مشخص اشاره می کنند.

به این مثال توجه کنید:

زن و شوهری با ارائه دادخواستي از دادگاه تقاضا می کنند تا دستور موقت ملا‌قات كودك خود را صادر نمایند.

دادگاه در این شرایط با بررسی تمام جوانب پرونده و در نظر گرفتن سند رسمي ازدواج با توجه به نياز روحي و عاطفي خواهان و اهمیت این مسأله، درخواست وي را هرچه سریع تر مورد بررسی قرار می دهد.

با توجه  به مواد 1174 و 1175 قانون مدني و مواد 310 و 325 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب، دستور موقت ملا‌قات فرزند فرد خواهان تا رسيدگي به ماهيت دعوا و صادر شدن حكم اعلام می گردد، بدین ترتیب خواهان فرزند خود را اجازه دارد که در هفته به مدت چهار ساعت و از ساعت هشت صبح روز 3شنبه تا ساعت 12 همان روز ملاقات کند.

در این مثال شما با سه فرضیه مواجه هستید:

فرضیه اول:

فردی که حضانت فرزند را برعهده دارد مانند مادر، چنانچه از تحویل كودك به پدر در زمان ملا‌قات امتناع ورزد.. پدر می تواند شکایتی را در این حوزه مطرح نماید.

این شکایت می تواند مانند موارد زیر باشد:

  1. ممانعت از حق
  2. ممانعت از اجراي حكم

فرضیه دوم:

مادر که حضانت طفل را برعهده دارد حکم ملاقات را به درستی اجاره می کند.

اماما به هر دلیلی دیگر اینکار را طبق قانون انجام نمی دهد، یعنی فرزند را به پدر برای قرار ملاقات تحویل نمی دهد. در این شرایط پدر می تواند دعوای را به دادگاه ارائه دهد.

فرضیه سوم:

اما چنانچه پدر طبق رأي صادر شده در دادگاه كودك را روز سه شنبه براي ملا‌قات تحويل بگیرد، اما در روز مقرر کودک را برنگرداند، حتی با اصرار مادر طفل از استرداد طفل خودداری می کند، مادر می تواند در این شرایط از پدر کودک (شوهر سابق) شکایت نماید.

استرداد طفل
استرداد طفل

 

مقررات استرداد طفل

در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت این گونه عنوان شده است، چنانچه به واسطه حكم دادگاه مدني سرپرستی طفل برعهده فردی قرار بگیرد و پدر، مادر و يا شخص ديگري مانع از اجراي این حكم شوند و از استرداد طفل خودداری کنند، دادگاهی که حکم را صادر کرده است، فردی که از این کار مانع شده است را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل می کند.چنانچه شخص مخالفت داشته باشد،به حبس تا اجراي حكم باید بیندیشد.

دادگاه اگر حکم خود را صادر کند به نحوی که حضانت طفل را به فردی دیگر واگذار کنند اما پدر یا مادر از استرداد طفل امتناع ورزند، ملا‌قات طفل با اشخاص ذي‌حق را نادیده بگیرند، این عملکرد جرم محسوب نمی شود اما تخلف از دستور دادگاه است.

در ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 22 تير 1365 اینگونه استنباط شده است که با توجه به عدم ارتکاب جرم، این موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی خارج می شود.

«هر فردی به جز مادر که طفل تحت سرپرستی است. زمان مطالبه آن دسته از اشخاصي كه حق مطالبه دارند، امتناع كند، به يك تا شش ماه حبس جنحه‌اي محكوم می شوند و این موضوع در حالی است ايکه مقنن در بابت اين ماده در قالب ماده 632 مصوب 1375 تعزيرات كلمه مادر را حذف و واژه كسي را به صورت عام به‌كار برده است.

جرم عدم استرداد طفل

جرم عدم استرداد طفل زمانی اتفاق می‌افتد که فردی که قرار ملاقات با کودک را برای وی مشخص کرده اند، کودک را در زمان مقرر  تحویل اما زمانی که باید تحویل بدهد این کار را انجام داده است.

این حرکت وی می تواند در قانون مجازات اسلامی بسیار سنگین‌ برای وی تمام شود می‌شود در این در این شرایط فردی که حق سرپرستی دارد می توانید از فرد متقابل شکایت کند مانند همان فرضیه که گفته شده اگر مادر حق نگهداری و سرپرستی داشته باشد و قرار ملاقات با پدر به گونه‌ای باشد که در ساعت مقرر طفل را تحویل گرفته است و در زمان مشخص طفل را برنگرداند، مادر می تواند شکایت نماید.

به واسطه قانون هیچ یک از والدین حق ندارند از سرپرستی طفلی که به آنان واگذار شده است، خودداری نمایند.

در صورت خودداری هریک، رئیس دادگاه باید به حق حضانت،قیم و یا … نگهداری و مراقبت طفل را به یکی از نزئیکان پدری که نگهداری جزء اختیارات وی است،واگذار نماید. شاید حضانت به دلیل فوت پدر مادر را برای صلاحیت گزینه مناسبی نیز بداند.

چرا باید از وکیل استفاده شود؟

بدون شک وکیل به بهترین شکل ممکن به شما در این زمینه کمک می کند تا هزینه نمونه دادخواست استرداد فرزند خود را تهیه و تنظیم نمایید.

و زمانی که شما از همان ابتدا با وکیل رو به جلو حرکت کنید می توانید نتیجه قابل توجهی را در پایان کار مشاهده کنید و این امر به این موضوع اشاره می کند که تا چه وکیل جایگاه مهمی دارد.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی به راحتی می توانید انواع وکیل ماهر و باتجربه را با سابقه بالا و طولانی پیدا و به نحو احسن از هرکدام استفاده کنید.

نمونه دادخواست استرداد طفل:

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند. اینجانب به موجب عقدنامه شماره ……. مورخ …… زوج دائمی خوانده بودم که به موجب طلاق نامه شماره …….. در تاریخ …….. از خوانده جدا گشته ام. با عنایت به اینکه حاصل ایام زندگی مشترکمان …….. فرزند …….. ساله به نام ……. است و این که به موجب قانون و حکم دادگاه به شماره …….. صادره از شعبه …….. حضانت وی به من سپرده شده است اما خوانده از سپرده استرداد فرزندم به من استنکاف می ورزد. على هذا مستند به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و قانون حمایت خانواده همچنین ماده واحده حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد فرزندم را خواستارم. در ضمن با عنایت به این که خوانده در نظر دارد فرزندم را به شهرستان …….. منتقل نماید صدور دستور موقت مبنی بر عدم انتقال فرزندم مورد تقاضاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

نمونه 2:

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موكله به علت ضرب و جرحهای عمدی از سوی همسر خود به لحاظ عدم امنیت جانی منزل را ترک نموده، لكن خوانده از تحویل کودک سه ساله دختر که مطابق مقررات قانونی (قانون اصلاح ماده ۱۱۶۰ ق.م) به مادر خودداری می نماید.

لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تحویل کودک ۳ ساله دختر به مادر و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را استدعا دارم.

امضا – مهر – اثر انگشت

نمونه 3:

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانب به موجب سند رسمی ازدواج شماره …. تنظیم شده در دفترخانه شماره …….. در تاریخ ……. با آقای …….. (خوانده دعوی) ازدواج نموده و در طول مدت ……. سال زندگی مشترک صاحب …….. فرزند به نامهای …….. و …….. (… ساله و … ساله) شده ایم اکنون که به علت وقوع طلاق، جداگانه زندگی می کنیم و از آنجا که طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانب تحویل دهد، لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تحویل فرزندان و حضانت اینجانب را دارم.

امضا – مهر – اثر انگشت

 

 

 

پیام بگذارید

تماس تلفنی

درخواست مشاوره با وکیل

نام(ضروری)